Privatumo politika

UAB Dorena gerbia jūsų privatumą. Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis adresu info@arbataverslui.lt, mielai pagelbėsime. Lankydamiesi tinklapyje  arbataverslui.lt sutinkate su šia privatumo politika.

Turinys

1. Apibrėžimai
2. Duomenų apsaugos principai
3. Duomenų subjekto teisės
4. Kokią asmeninę informaciją ir kokiais tikslais kaupiame?
5. Kaip apsaugome asmeninę informaciją?
6. Slapukai (angl. Cookies)

Apibrėžimai

Asmens duomenys – arbataverslui.lt lankytojų duomenys reikalingi užsakymų pristatymui bei atsakymui į lankytojų užklausas.
Duomenų subjektas – arbataverslui.lt lankytojas.
Duomenų valdytojas – UAB Dorena.
Asmens duomenų tvarkymas – lankytojų duomenų kaupimas remiantis asmens duomenų apsaugos principais.

1. Asmens duomenų apsaugos principai

Laikomės šių asmens duomenų apsaugos principų:

• Asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu yra tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, su duomenų subjekto sutikimu. Duomenų subjektui pageidaujant pateiksime visus mūsų tvarkomus duomenų subjekto asmens duomenis.
• Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.
• Renkami tik adekvatūs, tinkami ir tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.
• Asmens duomenų tvarkymas yra apribotas laiko. Nekaupsime asmens duomenų ilgiau nei tai yra reikalinga.
• Dedame visas pastangas, kad asmens duomenys būtų tikslūs.
• Dedame visas pastangas, kad asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti.

2. Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas turi šias teises:

1. Teisė į informaciją – duomenų subjektas turi teisę žinoti, ar jo asmens duomenys yra kaupiami, kokie duomenys yra kaupiami, iš kur jie buvo gauti, kodėl ir kieno jie yra kaupiami.
2. Teisė susipažinti su duomenimis – duomenų subjektas turi teisę susipažinti su tvarkoma asmenine informacija ir gauti tvarkomų asmens duomenų ataskaitą.
3. Teisė ištaisyti duomenis – duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas ištaisytų ar ištrinų netikslius su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis.
4. Teisė ištrinti duomenis – teisė reikalauti, kad duomenų valdytojas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis.
5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą – duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą įstatymų numatytais atvejais.
6. Teisė nesutikti – teisė nesutikti dėl su duomenų subjekto konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.
7. Teisė nesutikti su automatizuotu atskirų sprendimų priėmimu – duomenų subjektas turi teisę, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jam kyla teisinės pasekmės arba kuris jam panašiu būdu daro didelį poveikį.
8. Teisė į duomenų perkeliamumą – duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui
9. Teisė atšaukti sutikimą – bet kuriuo metu turite teisę atšaukti sutikimą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo.

3. Kokią asmeninę informaciją ir kokiais tikslais kaupiame?

Tam, kad galėtume atsakyti į jūsų klausimus, bei pristatyti jums nemokamų produktų pavyzdžių renkame šią informaciją:
a) formoje, skirtoje susisiekti su mumis, renkama ši informacija: vardas, el. pašto adresas, jūsų žinutė.
b) formoje, skirtoje užsisakyti produktų pavyzdžių, renkama ši informacija: vardas, el. pašto adresas, įmonės pavadinimas.

4. Kaip apsaugome asmeninę informaciją?

Asmens duomenys bei su mokėjimais susijusi informacija surenkama ir tvarkoma saugiai, užtikrinant SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatu.

5. Slapukai (angl. Cookies)

Slapukais vadinami informacijos elementai, perkeliami iš interneto svetainės į jūsų kompiuterio standųjį diską. Tai nedideli informacijos failai, kurie leidžia interneto svetainėms išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie naudotojo naršymo įpročius.

Šiame tinklapyje naudojami šie Google Analytics slapukai:
_ga
_gat
_gid

Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.

Plačiau apie Google Analytics privatumo politiką: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

6. Privatumo politikos pakeitimai

UAB Dorena pasilieka teisę keisti šią privatumo politiką.